Visit to Varkala, Kerala, India - November 24, 2012

29-11-2012, 08:01  |  Хэвлэх

Местные жители ожидают прибытия Его Святейшества Далай-ламы в Сивагири Мутт, Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Местные жители ожидают прибытия Его Святейшества Далай-ламы в Сивагири Мутт, Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама прибыл в Сивагири Мутт. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама прибыл в Сивагири Мутт. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-ламу встречают традиционным ритуалом омовения ног. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-ламу встречают традиционным ритуалом омовения ног. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)

Во время посещения Сивагири Мутт Его Святейшество Далай-лама посадил саженец дерева. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Во время посещения Сивагири Мутт Его Святейшество Далай-лама посадил саженец дерева. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама принимает участие в молитве на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама принимает участие в молитве на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама принимает участие в церемонии зажжения светильника на празднике в честь 80-го ежегодного паломничества Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама принимает участие в церемонии зажжения светильника на празднике в честь 80-го ежегодного паломничества Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)

Его Святейшество Далай-лама выступает с речью на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама выступает с речью на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Во время выступления Его Святейшества Далай-ламы на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Во время выступления Его Святейшества Далай-ламы на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама выступает с речью на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)Его Святейшество Далай-лама выступает с речью на торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири. Варкала, штат Керала, Индия. 24 ноября 2012 г. Фото: Тензин Чойджор (офис ЕСДЛ)

24 ноября Его Святейшество Далай-лама, находящийся с визитом в штате Керала на юге Индии, посетил Варкалу, где принял участие в торжественной церемонии, посвященной 80-му ежегодному паломничеству Сивагири.
Үзсэн: 2 221
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц