Бангалор хот дахь айлчлал. 2012 оны 11 сарын 26-27

29-11-2012, 09:30  |  Хэвлэх

Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Бангалор хотын Христийн их сургуульд илтгэл тавьж буй нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Бангалор хотын Христийн их сургуульд илтгэл тавьж буй нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Христийн их сургуульд суралцаж буй Төвд оюутнууд Дээрхийн гэгээнтнийг тус сургуульд айлчлах үеэр нийтээр Төвд үндэстний дуу дуулав. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Христийн их сургуульд суралцаж буй Төвд оюутнууд Дээрхийн гэгээнтнийг тус сургуульд айлчлах үеэр нийтээр Төвд үндэстний дуу дуулав. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламыг Христийн их сургуульд "Шашин ба Шинжлэх ухаан" сэдэвт илтгэл тавьсны дараа оюутан залуучууд мэндчилэв. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламыг Христийн их сургуульд "Шашин ба Шинжлэх ухаан" сэдэвт илтгэл тавьсны дараа оюутан залуучууд мэндчилэв. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)

Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам тус сургуулийн сүмд ажилчид болон оюутан залуучуудтай хамт. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам тус сургуулийн сүмд ажилчид болон оюутан залуучуудтай хамт. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 26. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтнийг Бангалор хотын Тумкурын их сургуульд морилох үед уламжлалт заншилын дагуу хүндэтгэн урьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтнийг Бангалор хотын Тумкурын их сургуульд морилох үед уламжлалт заншилын дагуу хүндэтгэн урьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуулийн хүндэт докторын бичгийг гардан авав.Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуулийн хүндэт докторын бичгийг гардан авав.Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)

Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуульд "Йогийн боловсрол" сэдэвт олон улсын хурлыг нээж үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуульд "Йогийн боловсрол" сэдэвт олон улсын хурлыг нээж үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуульд "Боловсрол дахь Иогийн үүрэг" сэдэвт олон улсын хурлыг нээж үг хэлэх үед хурлын танхимд цугларагсад түүний үгийг анхааран сонсов. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Тумкурын их сургуульд "Боловсрол дахь Иогийн үүрэг" сэдэвт олон улсын хурлыг нээж үг хэлэх үед хурлын танхимд цугларагсад түүний үгийг анхааран сонсов. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламыг Бангалор хотод морилох үеэр Бангалор хотод амьдран буй Төвд хүмүүсийн цугларалт болсон бөгөөд үүнд Дээрхийн гэгээнтэн морилов. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)Дээрхийн гэгээнтэн Далай ламыг Бангалор хотод морилох үеэр Бангалор хотод амьдран буй Төвд хүмүүсийн цугларалт болсон бөгөөд үүнд Дээрхийн гэгээнтэн морилов. Энэтхэг, Карнатака муж, Бангалор хот. 2012, 11 сар, 27. Зургийг Джереми Рассел (ДЛО)

11 сарын 26-27 өдрүүдэд Дээрхийн гэгээнтэн Далай лам Өмнөд Энэтхэгийн Бангалор хотод морилсон юм. Уг өдрүүдэд Дээрхийн гэгээнтэн Бангалор хотын Христийн их сургууль болон Тумкурын их сургуульд морилж илтгэл тавьсан бөгөөд Тумкурын их сургуулийн хүндэт доктор цол хүртсэн юм.
Үзсэн: 4 897
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц