2012.11.30 Энэтхэг, Карнатака, Мундгод

11 сарын 30 - 12 сарын 13
Дээрхийн Гэгээнтэн Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн 18 сонгомол бүтээлүүд, тухайлбал Адиша гэгээний “Бодь Мөрийн Зул” (жанчүв ламдон), Богд Зонховын “Их, Дунд, Бага Бодь Мөрийн Зэрэг” (ламрим чинмо, ламрим брин, ламрим дүйдон) болон Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн бусад 14 сонгодог бүтээлийн тайлбарыг 14 хоногийн хугацаанд Дээрхийн Гэгээнтэн Лин Чогбрул Ринбучигийн хүсэлтээр Гандан, Брайбун хийдүүд болон Гандан Шарзэ дацанд айлдана. Холбоо барих: www.jangchuplamrim.org ба www.jangchuplamrim.com
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала
2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг", "Шүтэн барилдахуйн магтаал" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц