2012.11.30 Энэтхэг, Карнатака, Мундгод

11 сарын 30 - 12 сарын 13
Дээрхийн Гэгээнтэн Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн 18 сонгомол бүтээлүүд, тухайлбал Адиша гэгээний “Бодь Мөрийн Зул” (жанчүв ламдон), Богд Зонховын “Их, Дунд, Бага Бодь Мөрийн Зэрэг” (ламрим чинмо, ламрим брин, ламрим дүйдон) болон Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн бусад 14 сонгодог бүтээлийн тайлбарыг 14 хоногийн хугацаанд Дээрхийн Гэгээнтэн Лин Чогбрул Ринбучигийн хүсэлтээр Гандан, Брайбун хийдүүд болон Гандан Шарзэ дацанд айлдана. Холбоо барих: www.jangchuplamrim.org ба www.jangchuplamrim.com
 

Хуваарь (ойрын)

2017.03.12: Энэтхэг, Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Бурхан Багшийн "Төрөл цадиг" номыг товч айлдана.
2017.03.13-14: Энэтхэг, Дарамсала. Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж", Жалсрай Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц