2012.11.30 Энэтхэг, Карнатака, Мундгод

11 сарын 30 - 12 сарын 13
Дээрхийн Гэгээнтэн Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн 18 сонгомол бүтээлүүд, тухайлбал Адиша гэгээний “Бодь Мөрийн Зул” (жанчүв ламдон), Богд Зонховын “Их, Дунд, Бага Бодь Мөрийн Зэрэг” (ламрим чинмо, ламрим брин, ламрим дүйдон) болон Бодь Мөрийн Зэрэг-ийн бусад 14 сонгодог бүтээлийн тайлбарыг 14 хоногийн хугацаанд Дээрхийн Гэгээнтэн Лин Чогбрул Ринбучигийн хүсэлтээр Гандан, Брайбун хийдүүд болон Гандан Шарзэ дацанд айлдана. Холбоо барих: www.jangchuplamrim.org ба www.jangchuplamrim.com
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц