2014.12.02 Энэтхэг, Химачал Прадеш, Дарамсала дахь айлдвар

2014, 12 дугаар сарын 2-5
Дээрхийн Гэгээнтэн Монголын буддистуудын хүсэлтээр Богд Зонховын “Их Бодь Мөрийн Зэрэг” (Ламрим Чинмо) номыг Төвөдийн төв хийдэд айлдана. Цахим хуудас: dalailamamongolsunchoi.mn
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала
2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг", "Шүтэн барилдахуйн магтаал" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц