Бангалор дахь айлчлал. Энэтхэг, Карнатака муж. 2013.3.5-6

9-03-2013, 13:50  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Бангалор хотод морилон ирсний дараа Шарзэ цорж болон бусад төлөөний хүмүүстэй уулзав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Бангалор хотод морилон ирсний дараа Шарзэ цорж болон бусад төлөөний хүмүүстэй уулзав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө бяцхан Төвд охинтой ярилцав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө бяцхан Төвд охинтой ярилцав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө Мундгод дахь Төвдийн дуурь бүжгийн хүмүүстэй уулзаж зураг татуулав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө Мундгод дахь Төвдийн дуурь бүжгийн хүмүүстэй уулзаж зураг татуулав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө ном уншиж залбирал үйлдэв. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыг нээхийн өмнө ном уншиж залбирал үйлдэв. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хуралд оролцогсод. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хуралд оролцогсод. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыy үеэр шагнал гардав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хурлыy үеэр шагнал гардав. Энэтхэг, Бангалор. 2013.3.5. Фото/Тэнзин Такла(ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам 3 сарын 5-6 өдрүүдэд Тумкурийн Их Сургууль болон Сэра Жэ дацан хамтран зохион байгуулж буй "Орчин үеийн хүн төрөлхтний зовлон шаналал ба Бурханы энэрэл нигүүлсэл" сэдэвт олон улсын хуралд оролцов.
Үзсэн: 2 620
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц