Сиккимын Равангла дахь айлчлал. 2013.03.24-25.

26-03-2013, 10:13  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Раванглад айлчлан ирэхэд лам нар хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авав. 2013.03.24 Зураг/Тэнзин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Раванглад айлчлан ирэхэд лам нар хүндэтгэл үзүүлэн хүлээн авав. 2013.03.24 Зураг/Тэнзин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Раванглад айлчлан ирэх үеийн хуран цугласан олон. 2013.03.24 Зураг/Тэнзин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Раванглад айлчлан ирэх үеийн хуран цугласан олон. 2013.03.24 Зураг/Тэнзин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг угтан авч буй нь. 2013.03.24 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг угтан авч буй нь. 2013.03.24 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цал-ыг ширтэн харж байгаа нь. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цал-ыг ширтэн харж байгаа нь. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цал хөшөөг адислах ёслолыг хүлээн зогсож буй сүсэгтэн олон. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цал хөшөөг адислах ёслолыг хүлээн зогсож буй сүсэгтэн олон. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Бурхан багшийн сэрэг дүрийг адислахаар морилон буй нь. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Бурхан багшийн сэрэг дүрийг адислахаар морилон буй нь. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цалд морилох үеэр. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Равангла дахь Татагата Цалд морилох үеэр. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОБурхан багшийн хөшөөний цогцолборын дотор Сикким хотын захирагч ВП Сингхи Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг угтан мэндчилэв. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОБурхан багшийн хөшөөний цогцолборын дотор Сикким хотын захирагч ВП Сингхи Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг угтан мэндчилэв. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Татагата Цал Буддын хөшөөний цогцолборыг адислав. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Татагата Цал Буддын хөшөөний цогцолборыг адислав. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Гошир Гялцав Ринбүүчи, Сиккимийн Ерөнхий сайд Паван Чамлинг, Хотын Захирагч Ноён БП Сингх нарын хамтаар Татагата Цал-ыг адислан ерөөж өндөрлөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Гошир Гялцав Ринбүүчи, Сиккимийн Ерөнхий сайд Паван Чамлинг, Хотын Захирагч Ноён БП Сингх нарын хамтаар Татагата Цал-ыг адислан ерөөж өндөрлөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Татагата Цал Буддын хөшөөг адислах ёслолын үеэр хурсан олонд хандан айлдвар айлдав. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Татагата Цал Буддын хөшөөг адислах ёслолын үеэр хурсан олонд хандан айлдвар айлдав. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОТатагата Цал Буддын хөшөөг адислах ёслолын үеийн хуран цуглагсад. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОТатагата Цал Буддын хөшөөг адислах ёслолын үеийн хуран цуглагсад. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО

Татагата Цал Бурхан Багшийн хөшөөг адислах ёслолын үеэр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварт настан буурлууд оролцов. Энэтхэг, Сикким, Равангла 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОТатагата Цал Бурхан Багшийн хөшөөг адислах ёслолын үеэр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварт настан буурлууд оролцов. Энэтхэг, Сикким, Равангла 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО15.	Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Сиккимийн Ерөнхий Сайд Татагата Цал Буддын цогцолборын талаар бичсэн номыг гардуулан өгөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО15. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Сиккимийн Ерөнхий Сайд Татагата Цал Буддын цогцолборын талаар бичсэн номыг гардуулан өгөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО[thumb]]https://archive.dalailama.ru/uploads/posts/2013-03/1364276541_15.jpg[/thumb]

Хурсан олон Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОХурсан олон Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОБутаны сүсэгтнүүд уг номын ёслолд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОБутаны сүсэгтнүүд уг номын ёслолд хүрэлцэн ирсэн байлаа. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОЦэчоклин ринбүүчи хаалтын ажиллагааг хааж талархалын үг хэлэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛОЦэчоклин ринбүүчи хаалтын ажиллагааг хааж талархалын үг хэлэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.25 Зураг/Тензин Чойжор/ДЛО

3-р сарын 24-25 нд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам Сиккимийн Раванглад номын ёслол үйлдэх үеийн фото зургууд.
Үзсэн: 2 867
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц