Дээрхийн Гэгээнтэнд Бат-Оршил өргөв. Равангла, Сикким, Энэтхэг. 2013, 03, 26

27-03-2013, 18:56  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат-Оршил өргөх үеэр хүндэт харуул жагсав. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат-Оршил өргөх үеэр хүндэт харуул жагсав. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бага залуу лам нар Бат-Оршил ёслолд оролцов. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бага залуу лам нар Бат-Оршил ёслолд оролцов. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сиккимын ерөнхий сайд Паван Чамлин Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд хүндэтгэл үзүүлэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сиккимын ерөнхий сайд Паван Чамлин Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд хүндэтгэл үзүүлэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Насны авшиг хүртэхээр цугласан олон насан уртасгах рашаанаас хүртэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Насны авшиг хүртэхээр цугласан олон насан уртасгах рашаанаас хүртэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бат-Оршил өргөх үеэр Сиккимын шашны хэргийн хэлтсийн нарийн бичгийн дарга Цэчоклинг Ринбүүчи Дээрхийн Гэгээнтэнд мөргөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бат-Оршил өргөх үеэр Сиккимын шашны хэргийн хэлтсийн нарийн бичгийн дарга Цэчоклинг Ринбүүчи Дээрхийн Гэгээнтэнд мөргөв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бат-Оршилд оролцохоор хуран цугласан олонтой Дээрхийн Гэгээнтэн мэндчилэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Бат-Оршилд оролцохоор хуран цугласан олонтой Дээрхийн Гэгээнтэн мэндчилэв. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам насны авшиг хайрлаж буй асар. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай лам насны авшиг хайрлаж буй асар. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сиккимын ерөнхий сайд болон бусад албаны хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын насан уртасгах насны авшигт суув. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сиккимын ерөнхий сайд болон бусад албаны хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын насан уртасгах насны авшигт суув. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат-Оршил өргөх үеэр. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат-Оршил өргөх үеэр. Энэтхэг, Сикким, Равангла. 2013.03.26. Зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)


Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат-Оршил өргөх үеийн фото зургууд. Равангла, Сикким, Энэтхэг. 2013, 03, 26
Үзсэн: 1 981
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц