Дээрхийн Гэгээнтэн хинди хэл дээрх өөрийн цахим хуудсыг албан ёсоор нээв.

29-05-2013, 14:36  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 5 сарын 25 нд хинди хэл дээрх өөрийн цахим хуудсыг Дарамсала хот дахь өөрийн өргөөндөө албан ёсоор нээв. 2013.05.25. Энэтхэг, Химачел муж, Дарамсала хот.
Үзсэн: 2770
 

Хуваарь (ойрын)

2017.03.12: Энэтхэг, Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Бурхан Багшийн "Төрөл цадиг" номыг товч айлдана.
2017.03.13-14: Энэтхэг, Дарамсала. Дарамсала хот дахь номын айлдвар
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дарамсала хотын Зүглаг Хан дуганд Гамалашила гэгээний "Бясалгалын дунд зэргэмж", Жалсрай Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц