"Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15.

16-01-2016, 09:54  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам төвөдийн номын сангаас зохион байгуулж буй цаг уурын өөрчлөлтийн үзэсгэлэнг сонирхов. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам төвөдийн номын сангаас зохион байгуулж буй цаг уурын өөрчлөлтийн үзэсгэлэнг сонирхов. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера Жэ хийдийн дэргэдэх дунд сургуульд тавигдаж буй усны тухай үзэсгэлэнг үзэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера Жэ хийдийн дэргэдэх дунд сургуульд тавигдаж буй усны тухай үзэсгэлэнг үзэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера Жэ хийдийн дунд сургуульд суралцдаг лам хуврагуудтай уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера Жэ хийдийн дунд сургуульд суралцдаг лам хуврагуудтай уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд зориулан үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганыг нээлтэнд зориулан үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сера Жэ хийдийн Побхор аймгийн лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сера Жэ хийдийн Побхор аймгийн лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Побхор аймгийн шинэ дуганы нээлтэнд зориулж богино номын айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Побхор аймгийн шинэ дуганы нээлтэнд зориулж богино номын айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Побхор аймгийн шинэ дуганы нээлтийн баярын дараа эргэн морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Побхор аймгийн шинэ дуганы нээлтийн баярын дараа эргэн морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Катерине Керр "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр өөрийн илтгэлээ тавив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Катерине Керр "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр өөрийн илтгэлээ тавив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хуралд оролцогчид хоёр дахь өдрийн илтгэлүүдийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хуралд оролцогчид хоёр дахь өдрийн илтгэлүүдийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жонн Дүнне илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жонн Дүнне илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Шинжлэх ухааны эрдэмтэд хоёр дахь өдрийн хурлын илтгэлүүдийг сонирхож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Шинжлэх ухааны эрдэмтэд хоёр дахь өдрийн хурлын илтгэлүүдийг сонирхож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр үг хэлж бас олон хүнийг хөгжөөж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр үг хэлж бас олон хүнийг хөгжөөж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Оюун ухаан ба Амьдрал" хурал явагдаж буй Сера хийдийн гол дуган. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Оюун ухаан ба Амьдрал" хурал явагдаж буй Сера хийдийн гол дуган. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн номын сангийн захирал гэвш Лхагдор уг хуралд оролцов. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн номын сангийн захирал гэвш Лхагдор уг хуралд оролцов. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Сера хийдийн Побхор аймгийн шинэ дуганы нээлт, "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.15.
Үзсэн: 1 424

Холбоотой мэдээ:
 • Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Өмөд Энэтхэгийн Сера хийдэд морилон ирлээ
 • Гаадамбын 16 бурханы авшиг хайрлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.30-31.
 • "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдвар үргэлжилж буй фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.23-25.
 • Сэра хийд дэх даншүг ба Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18
 • 30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба амьдрал" хурлын эхний өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Сера хийд. 2015.12.14
 •  

  Хуваарь (ойрын)

  Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

  2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
  Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

  2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

  Сайтын үндсэн бүтэц