"Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын сүүлийн хоёр өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16-17.

18-01-2016, 18:24  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гурав дахь өдрөө үргэлжилж буй "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын өмнө 1959 онд Төвөдөөс дүрвэн гарсан ахмад лам нартай уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гурав дахь өдрөө үргэлжилж буй "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын өмнө 1959 онд Төвөдөөс дүрвэн гарсан ахмад лам нартай уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сарнат хот дахь Төвөд судлалын төвийн профессор, гэвш Ешитавхай хурлын гурав дахь өдөр "би"-ийн мөн чанар" сэдвээр илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сарнат хот дахь Төвөд судлалын төвийн профессор, гэвш Ешитавхай хурлын гурав дахь өдөр "би"-ийн мөн чанар" сэдвээр илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын гурав дахь өдөр үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын гурав дахь өдөр үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жей Гарфийлд гурав дахь өдрийн хурал дээр өөрийн саналаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жей Гарфийлд гурав дахь өдрийн хурал дээр өөрийн саналаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Васудеви Редди өөрийн илтгэлээ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд тайлбарлаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Васудеви Редди өөрийн илтгэлээ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд тайлбарлаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гурав дахь өдрийн хуралд оролцож буй лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гурав дахь өдрийн хуралд оролцож буй лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурал явагдаж буй байдал. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурал явагдаж буй байдал. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын сүүлийн өдөр төвөдийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн багийг хүлээн авч уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын сүүлийн өдөр төвөдийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн багийг хүлээн авч уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам Матиү Ричард сүүлийн өдөр илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам Матиү Ричард сүүлийн өдөр илтгэл тавьж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Риччие Давидсон хурлын сүүлийн өдөр "өөрөөсөө илүү бусдыг энэрэх" сэтгэлийн талаар илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Риччие Давидсон хурлын сүүлийн өдөр "өөрөөсөө илүү бусдыг энэрэх" сэтгэлийн талаар илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Ахмад лам нар хурлын илтгэлийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Ахмад лам нар хурлын илтгэлийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гэвш Дадүлнамжал орчин үеийн шинжлэх ухааны нэр томьёог төвөд хэлэнд хэрхэн хөрвүүлэх талаар илтгэл тавив. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гэвш Дадүлнамжал орчин үеийн шинжлэх ухааны нэр томьёог төвөд хэлэнд хэрхэн хөрвүүлэх талаар илтгэл тавив. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)800 гаруй лам нартай хамт уг хуралд оролцсон барууны зочид төлөөлөгчид. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)800 гаруй лам нартай хамт уг хуралд оролцсон барууны зочид төлөөлөгчид. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хуралд оролцсон, илтгэл тавьсан, зохион байгуулсан хүмүүстэй хамт дурсгалын зураг татуулав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 30 дахь удаагийн "Оюун ухаан ба Амьдрал" хуралд оролцсон, илтгэл тавьсан, зохион байгуулсан хүмүүстэй хамт дурсгалын зураг татуулав. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар хуралд ашигласан богино долгионы радиог эмхэлц цэгцэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар хуралд ашигласан богино долгионы радиог эмхэлц цэгцэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

30 дахь удаагаа зохион байгуулагдаж буй "Оюун ухаан ба Амьдрал" хурлын сүүлийн хоёр өдрийн фото зургууд. Энэтхэг, Карнатака, Хүнсүр. 2015.12.16-17.
Үзсэн: 1 275
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц