Сэра хийд дэх даншүг ба Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18

24-01-2016, 17:20  |  Хэвлэх

Сэра хийдийн гол дуганд зохион байгуулагдаж буй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолыг их унзад эхлүүлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сэра хийдийн гол дуганд зохион байгуулагдаж буй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолыг их унзад эхлүүлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр гол лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр гол лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүгийн үеэр Ганжуур, Данжуурын олон боть номыг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөн барьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүгийн үеэр Ганжуур, Данжуурын олон боть номыг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөн барьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцохоор цугласан олон хүмүүс Сэра хийдийн гол дуганд багтаагүй тул дуганы гадна суув. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцохоор цугласан олон хүмүүс Сэра хийдийн гол дуганд багтаагүй тул дуганы гадна суув. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслол дууссаны дараа гэвш Лувсанмонламын эрхлэн гаргасан цахим хэлбэрийн төвөд толь бичгийн нээлт хийв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслол дууссаны дараа гэвш Лувсанмонламын эрхлэн гаргасан цахим хэлбэрийн төвөд толь бичгийн нээлт хийв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэхэд төвөдийн бүжигчид "даш шолба" хэмээх бүжиг бүжиглэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэхэд төвөдийн бүжигчид "даш шолба" хэмээх бүжиг бүжиглэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганы нээлт хийж тууз хайчлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганы нээлт хийж тууз хайчлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар болон хүндэт зочид Дээрхийн Гэгээнтнийг шинэ дуганд орж ирэхийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар болон хүндэт зочид Дээрхийн Гэгээнтнийг шинэ дуганд орж ирэхийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд зул өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд зул өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн сахиусны дуганд саатаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн сахиусны дуганд саатаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд саатан уншлага уншив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд саатан уншлага уншив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Сэра хийд дэх даншүг ба Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18.
Үзсэн: 940
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 5-8

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр "Номын хүрд эргүүлсэн судар", "Шүтэн барилдахуйн судар" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 14-16

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хутагт Нагаржунайн "Бодь сэтгэлийн тайлбар", Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц