Сэра хийд дэх даншүг ба Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18

24-01-2016, 17:20  |  Хэвлэх

Сэра хийдийн гол дуганд зохион байгуулагдаж буй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолыг их унзад эхлүүлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сэра хийдийн гол дуганд зохион байгуулагдаж буй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд даншүг өргөх ёслолыг их унзад эхлүүлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр гол лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын үеэр гол лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мандал өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүгийн үеэр Ганжуур, Данжуурын олон боть номыг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөн барьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүгийн үеэр Ганжуур, Данжуурын олон боть номыг Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд өргөн барьлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Даншүг өргөх ёслолын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдвар айлдав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцохоор цугласан олон хүмүүс Сэра хийдийн гол дуганд багтаагүй тул дуганы гадна суув. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Далай Ламд даншүг өргөх ёслолд оролцохоор цугласан олон хүмүүс Сэра хийдийн гол дуганд багтаагүй тул дуганы гадна суув. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслол дууссаны дараа гэвш Лувсанмонламын эрхлэн гаргасан цахим хэлбэрийн төвөд толь бичгийн нээлт хийв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам даншүг өргөх ёслол дууссаны дараа гэвш Лувсанмонламын эрхлэн гаргасан цахим хэлбэрийн төвөд толь бичгийн нээлт хийв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэхэд төвөдийн бүжигчид "даш шолба" хэмээх бүжиг бүжиглэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэхэд төвөдийн бүжигчид "даш шолба" хэмээх бүжиг бүжиглэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганы нээлт хийж тууз хайчлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганы нээлт хийж тууз хайчлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар болон хүндэт зочид Дээрхийн Гэгээнтнийг шинэ дуганд орж ирэхийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар болон хүндэт зочид Дээрхийн Гэгээнтнийг шинэ дуганд орж ирэхийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд зул өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд зул өргөв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн сахиусны дуганд саатаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн сахиусны дуганд саатаж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд саатан уншлага уншив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дашлхүнбо хийдийн шинэ дуганд саатан уншлага уншив. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Сэра хийд дэх даншүг ба Дашлхүнбо хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.18.
Үзсэн: 1 605

Холбоотой мэдээ:
 • Дашлхүнбо хийд дэх даншүг өргөх ёслол. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2016.01.01.
 • Гаадамбын 16 бурханы авшиг хайрлав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.30-31.
 • "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.28
 • "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдвар үргэлжилж буй фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.23-25.
 • Шинэ дуганы нээлтийн ажиллагаа ба номын айлдварын эхлэл. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе. 2015.12.19
 •  

  Хуваарь (ойрын)

  Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

  2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
  Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

  2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

  Сайтын үндсэн бүтэц