"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын эхний 3 өдрийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22.

25-01-2016, 22:14  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдвар эхлэхийн өмнө 22,000 гаруй лам нар Дээрхийн Гэгээнтнийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдвар эхлэхийн өмнө 22,000 гаруй лам нар Дээрхийн Гэгээнтнийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдварт сууж буй лам нар. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдварт сууж буй лам нар. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын хэдэн мянган хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварт суулаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын хэдэн мянган хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварт суулаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдахаар морилох зууртаа хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдахаар морилох зууртаа хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын хоёр дахь өдөр цугласан олонд халуу цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын хоёр дахь өдөр цугласан олонд халуу цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Энэ удаагийн "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварт нийтдээ 22,000 гаруй лам хуврагууд цуглав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Энэ удаагийн "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварт нийтдээ 22,000 гаруй лам хуврагууд цуглав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт хүрэлцэн ирсэн 30,000 гаруй хүмүүст халуун цай түгээх гэж байна. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт хүрэлцэн ирсэн 30,000 гаруй хүмүүст халуун цай түгээх гэж байна. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвараа эхэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвараа эхэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүмүүс номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүмүүс номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа үргэлжлүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа үргэлжлүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварыг 4 жил зохион байгуулж буй Лин ринбочэ номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварыг 4 жил зохион байгуулж буй Лин ринбочэ номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй энгийн иргэд ч Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг даган уншиж байв. http://dalailama.ru/uploads/posts/2015-12/1450881162_16.jpg[/thumb][thumb=Номын айлдварт сууж буй энгийн иргэд ч Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг даган уншиж байв. http://dalailama.ru/uploads/posts/2015-12/1450881162_16.jpg[/thumb][thumb=Гурав дахь өдрийн номын айлдвар дууссаны дараа лам нар номын хүрээг цэвэрлэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гурав дахь өдрийн номын айлдвар дууссаны дараа лам нар номын хүрээг цэвэрлэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын эхний 3 өдрийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22.
Үзсэн: 1023
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 5-8

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр "Номын хүрд эргүүлсэн судар", "Шүтэн барилдахуйн судар" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа

2018 оны 1 дүгээр сарын 14-16

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хутагт Нагаржунайн "Бодь сэтгэлийн тайлбар", Тогмэд Санбугийн "Бодьсадвын гучин долоон гарын авлага" номуудыг тайлбарлан айлдана.
Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц