"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын эхний 3 өдрийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22.

25-01-2016, 22:14  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдвар эхлэхийн өмнө 22,000 гаруй лам нар Дээрхийн Гэгээнтнийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдвар эхлэхийн өмнө 22,000 гаруй лам нар Дээрхийн Гэгээнтнийг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдварт сууж буй лам нар. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын "Бодь Мөрийн Зэрэг" цуврал номын айлдварт сууж буй лам нар. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын хэдэн мянган хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварт суулаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн олон улсын хэдэн мянган хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварт суулаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдахаар морилох зууртаа хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдахаар морилох зууртаа хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.20. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын хоёр дахь өдөр цугласан олонд халуу цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын хоёр дахь өдөр цугласан олонд халуу цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Энэ удаагийн "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварт нийтдээ 22,000 гаруй лам хуврагууд цуглав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Энэ удаагийн "Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварт нийтдээ 22,000 гаруй лам хуврагууд цуглав. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт хүрэлцэн ирсэн 30,000 гаруй хүмүүст халуун цай түгээх гэж байна. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт хүрэлцэн ирсэн 30,000 гаруй хүмүүст халуун цай түгээх гэж байна. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.21. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвараа эхэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвараа эхэлж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүмүүс номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Олон улсаас хүрэлцэн ирсэн хүмүүс номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар номын айлдварт сууж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа үргэлжлүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвараа үргэлжлүүлэв. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварыг 4 жил зохион байгуулж буй Лин ринбочэ номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварыг 4 жил зохион байгуулж буй Лин ринбочэ номын айлдварын гурав дахь өдөр Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй зарим хүмүүс цахим хэлбэрт оруулсан "Бодь Мөрийн Зэрэг" номыг уншиж байлаа. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Номын айлдварт сууж буй энгийн иргэд ч Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг даган уншиж байв. https://archive.dalailama.ru/uploads/posts/2015-12/1450881162_16.jpg[/thumb][thumb=Номын айлдварт сууж буй энгийн иргэд ч Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг даган уншиж байв. https://archive.dalailama.ru/uploads/posts/2015-12/1450881162_16.jpg[/thumb][thumb=Гурав дахь өдрийн номын айлдвар дууссаны дараа лам нар номын хүрээг цэвэрлэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гурав дахь өдрийн номын айлдвар дууссаны дараа лам нар номын хүрээг цэвэрлэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

"Бодь Мөрийн Зэрэг" номын айлдварын эхний 3 өдрийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппе, Дашлхүнбо хийд. 2015.12.22.
Үзсэн: 1417
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц