Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Миннесота дахь номын айлдвар. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21

10-03-2016, 01:53  |  Хэвлэх

Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Миннесотагийн хурлын төвд уламжлалт ёслолоор угтан авч байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Миннесотагийн хурлын төвд уламжлалт ёслолоор угтан авч байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хурлын танхимд морилон ирэхэд тэнд цугласан олон угтан авч байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хурлын танхимд морилон ирэхэд тэнд цугласан олон угтан авч байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хурлын танхимд морилон ирээд цугласан олонтой мэндчилж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хурлын танхимд морилон ирээд цугласан олонтой мэндчилж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хурлын танхимд морилон ирээд цугласан олонтой мэндчилж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хурлын танхимд морилон ирээд цугласан олонтой мэндчилж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар айлдаж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар айлдаж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Хурлын танхимд цугласан олон Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Хурлын танхимд цугласан олон Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар айлдаж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар айлдаж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Айлдварын дундуур түүний өмнө хүрч ирсэн бага хүүхэдтэй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам мэндэлж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Айлдварын дундуур түүний өмнө хүрч ирсэн бага хүүхэдтэй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам мэндэлж байгаа нь. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Номын айлдварын төгсгөлд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд цэцгэн эрхис өргөн барьлаа. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Номын айлдварын төгсгөлд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд цэцгэн эрхис өргөн барьлаа. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Миннесота дахь номын айлдвар. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21.
Үзсэн: 1 570
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц