Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Ламын 81 насны ойн баярын фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06.

7-07-2016, 07:25  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг 81 насыг зооглож буй энэ өдрийн өглөө эрт лам нар их бүрээ татав. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг 81 насыг зооглож буй энэ өдрийн өглөө эрт лам нар их бүрээ татав. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гандан Ширээт Ризон ринбочэ энэ өдөр өглөө эрт Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын шавдан бататгах хурал хурлаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Гандан Ширээт Ризон ринбочэ энэ өдөр өглөө эрт Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын шавдан бататгах хурал хурлаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын лагшин мэндэлсэн баярт оролцохоор хүлээж буй үндэсний хувцсаа өмссөн төвөд иргэн. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын лагшин мэндэлсэн баярт оролцохоор хүлээж буй үндэсний хувцсаа өмссөн төвөд иргэн. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцохоор цугласан олон хүмүүст цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцохоор цугласан олон хүмүүст цай бэлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүнд зориулсан бат оршил өргөх ёслолд морилон ирж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүнд зориулсан бат оршил өргөх ёслолд морилон ирж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 81 насны ойн баярт зориулсан бат оршил өргөх ёслолын үеэр Найчун чойжон буулаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 81 насны ойн баярт зориулсан бат оршил өргөх ёслолын үеэр Найчун чойжон буулаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дунд сургуулийн хүүхдүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцов. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дунд сургуулийн хүүхдүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцов. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам нутгийн шашны төлөөлөл нарын хамт баярын бялуу хуваалаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам нутгийн шашны төлөөлөл нарын хамт баярын бялуу хуваалаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Орон нутгийн төлөөлөгч нар Дээрхийн Гэгээнтэнд дурсгалын бэлэг гардуулж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Орон нутгийн төлөөлөгч нар Дээрхийн Гэгээнтэнд дурсгалын бэлэг гардуулж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 81 насны ойн баяр ёслол төгөлдөр болов. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 81 насны ойн баяр ёслол төгөлдөр болов. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн төрийн тэргүүн Лувсан Сэнгэ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцож үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Төвөдийн төрийн тэргүүн Лувсан Сэнгэ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцож үг хэлэв. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярын үеэр хур бороо орлоо. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярын үеэр хур бороо орлоо. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам баярын үеэр үг хэллээ. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам баярын үеэр үг хэллээ. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцож буй хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцож буй хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун Лосалин дацангийн чойрын талбайд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун Лосалин дацангийн чойрын талбайд морилж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун Лосалин дацангийн шинэ чойрын талбайн нээлт хийлээ. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун Лосалин дацангийн шинэ чойрын талбайн нээлт хийлээ. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Брайбун Лосалин дацангийн чойрын шинэ тайлбайн нээлтийн үеэр олон лам хуврагууд оролцлоо. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Брайбун Лосалин дацангийн чойрын шинэ тайлбайн нээлтийн үеэр олон лам хуврагууд оролцлоо. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун хийдийн гол дуганд төвөд ахмад хүмүүстэй уулзлаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Брайбун хийдийн гол дуганд төвөд ахмад хүмүүстэй уулзлаа. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Ламын 81 насны ойн баярын фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.06.
Үзсэн: 1 274

Холбоотой мэдээ:
 • Брайбун хийд байгуулагдсаны 600 жилийн ойн баярыг тэмдэглэв. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.12.21.
 • "Төвөд - Емори" шинжлэх ухааны хурал. (3 дахь өдөр) Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.12.20.
 • "Төвөд - Емори" шинжлэх ухааны хурал. (2 дах өдөр) Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.12.19.
 • "Төвөд - Емори" шинжлэх ухааны хурал. (1 дэх өдөр) Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.12.18.
 • Брайбун хийдэд морилон ирлээ. Энэтхэг, Карнатака, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.12.16.
 •  

  Хуваарь (ойрын)

  Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

  2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
  Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

  2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

  Сайтын үндсэн бүтэц