Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.

30-10-2016, 16:14  |  Хэвлэх

Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. 2016.10.11.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Латвийн Рига хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. Латви, Рига. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор. 2016.10.11.
Үзсэн: 568
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц