Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.

9-02-2017, 08:36  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Талкатора стадионд илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.05.
Үзсэн: 514
 

Сайтын үндсэн бүтэц