Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.

9-02-2017, 08:46  |  Хэвлэх

Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.Шинэ Дели хот дахь уулзалтууд. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Шинэ Дели хотод "Есүс ба Мари" сургуулийн сурагч нартай уулзаж, мөн Шехар Гүптагийн хэлэлцүүлэгт оров. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.02.06.
Үзсэн: 591
 

Сайтын үндсэн бүтэц