Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд оролцож үг хэллээ. Энэтхэг, Андра Прадеш, Амравати

18-02-2017, 04:52  |  Хэвлэх

Сэтгүүлчид Дээрхийн Гэгээнтнийг зочид буудлын өрөөнөөс гарахад ярилцлага авч байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сэтгүүлчид Дээрхийн Гэгээнтнийг зочид буудлын өрөөнөөс гарахад ярилцлага авч байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Андра Прадеш мужийн ерөнхий сайд Н. Чандрабабу Найдуд дурсгалын бэлэг өгч байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Андра Прадеш мужийн ерөнхий сайд Н. Чандрабабу Найдуд дурсгалын бэлэг өгч байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Пондичерри мужийн дэд дарга Хатагтай Киран Беди Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд талархал илэрхийлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Пондичерри мужийн дэд дарга Хатагтай Киран Беди Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд талархал илэрхийлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Андра Прадеш мужийн сайд Венкайах Найду хурал эхлэхээс өмнө Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламтай ярилцаж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Андра Прадеш мужийн сайд Венкайах Найду хурал эхлэхээс өмнө Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламтай ярилцаж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Үдэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар хуралд оролцож буй 10,000 гаруй хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Үдэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар хуралд оролцож буй 10,000 гаруй хүмүүстэй мэндэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд үг хэлсэн хүмүүстэй зургаа татууллаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд үг хэлсэн хүмүүстэй зургаа татууллаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хурлыг удирдан явуулж буй Шри Рахул Карад үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хурлыг удирдан явуулж буй Шри Рахул Карад үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Анхдугаар хуралд оролцогсод Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын илтгэлийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Анхдугаар хуралд оролцогсод Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын илтгэлийг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жүжигчин Маниша Койрала үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Жүжигчин Маниша Койрала үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам нийгмийн зүтгэлтэн, нийгмийн судалгааны төвийн захирал Рангуун Кумарыг амттанаар дайлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам нийгмийн зүтгэлтэн, нийгмийн судалгааны төвийн захирал Рангуун Кумарыг амттанаар дайлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд үг хэлж байгаа нь. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Анхдугаар хуралд 10,000 гаруй оролцогсод идэвхтэй оролцов. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Анхдугаар хуралд 10,000 гаруй оролцогсод идэвхтэй оролцов. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хурлын төгсгөлд мужийн ерөнхий сайд болон мужийн их хурлын дарга нар Дээрхийн Гэгээнтэнд бэлэг гардууллаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Хурлын төгсгөлд мужийн ерөнхий сайд болон мужийн их хурлын дарга нар Дээрхийн Гэгээнтэнд бэлэг гардууллаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сэтгүүлчид Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг явахын өмнө ярилцлага авлаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Сэтгүүлчид Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг явахын өмнө ярилцлага авлаа. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Үндэсний эмэгтэйчүүдийн парламентийн анхдугаар их хуралд оролцож үг хэллээ. Энэтхэг, Андра Прадеш, Вижейвада. 2017.02.10.
Үзсэн: 909
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц