Ёс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа

19-10-2017, 15:07  |  Хэвлэх

Ёс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагааЁс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаа

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Мирут дахь ерөнхий боловсролын сургууль дээр зохион байгуулагдсан ёс суртахууны хичээлийн хөтөлбөрийн нээлтийн үйл ажиллагаанд оролцлоо. Энэтхэг, УП, Мирут. 2017.10.16.
Үзсэн: 341
 

Сайтын үндсэн бүтэц