Жавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлаа

1-01-2018, 04:15  |  Хэвлэх

Жавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлааЖавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд илтгэл тавьлаа

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Дели хот дахь Жавхарлал Нерүгийн нэрэмжит их сургуульд шашин хоорондын эв нэгдлийн талаар илтгэл тавьлаа. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2017.12.28. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
Үзсэн: 296
 

Сайтын үндсэн бүтэц