Төвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэв

3-02-2018, 06:23  |  Хэвлэх

Төвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэвТөвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэв

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Варанаси дахь Төвөд судлалын төв институтын 50 жилийн ойн баярт оролцож үг хэлэв. Энэтхэг, Варанаси, Сарнат. 2018.01.01. Гэрэл зургийг Тэнзин Пунцог.
Үзсэн: 157
 

Сайтын үндсэн бүтэц