Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээ

7-02-2018, 03:46  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээ

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам гэлэн санваар хүртээлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2018.01.12. Гэрэл зургийг Тэнзин Жамбэл.
Үзсэн: 43
 

Хуваарь (ойрын)

Номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 3 дугаар сарын 2

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт ёсоор "Бурхан Багшийн төрөл цадиг" номыг Зүглаг Хан дуганд тайлбарлан айлдана.

Сайтын үндсэн бүтэц