Цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа

9-03-2018, 19:22  |  Хэвлэх

Цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа. Энэтхэг, ХП, Дарамсала. 2018.03.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
Үзсэн: 132
 

Сайтын үндсэн бүтэц