Энэтхэгийн Амьдрах Орчны төв дэх айлчлал. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.22

Энэтхэгийн Амьдрах Орчны төв дэх айлчлал. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.22

23-09-2014, 12:13
Энэтхэгийн Амьдрах Орчны төвд Дээрхийн Гэгээнтэн морилов. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.22 
Шинэ Дели хот дахь хурлын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.21

Шинэ Дели хот дахь хурлын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.21

22-09-2014, 16:30
Шинэ Дели хот дахь хурлын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.21. 
Шинэ Дели хот дахь хурлын эхний өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.20

Шинэ Дели хот дахь хурлын эхний өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.20

21-09-2014, 20:11
Шинэ Дели хот дахь хурлын эхний өдөр. Энэтхэг, Шинэ Дели. 2014.09.20. 
Мумбай хот дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.18

Мумбай хот дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.18

19-09-2014, 13:37
Мумбай хот дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.18. 
Мумбай хот дахь айлчлалын эхний өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.17.

Мумбай хот дахь айлчлалын эхний өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.17.

19-09-2014, 10:50
Мумбай хот дахь айлчлалын эхний өдөр. Энэтхэг, Мумбай. 2014.09.17. 
Гамбург дах айлчлалын тав дах өдөр. Герман, Гамбург. 2014.26

Гамбург дах айлчлалын тав дах өдөр. Герман, Гамбург. 2014.26

27-08-2014, 22:17
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Германы Гамбургт хийсэн айлчлалын тав дах өдөр. Герман, Гамбург. 2014.26 
Номын айлдварын үргэлжлэл. Герман, Гамбург. 2014.08.25.

Номын айлдварын үргэлжлэл. Герман, Гамбург. 2014.08.25.

26-08-2014, 15:25
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Гамбург дэх номын айлдварын үргэлжлэл. Герман, Гамбург. 2014.08.25. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Гамбург дэх номын айлдвар эхлэв. Герман, Гамбург. 2014.08.24.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Гамбург дэх номын айлдвар эхлэв. Герман, Гамбург. 2014.08.24.

25-08-2014, 23:01
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Гамбург дэх номын айлдвар эхлэв. Герман, Гамбург. 2014.08.24. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Германы Гамбургт морилов. 2014.08.23.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Германы Гамбургт морилов. 2014.08.23.

24-08-2014, 22:38
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Германы Гамбургт морилов. Герман, Гамбург. 2014.08.23. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.14-15.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.14-15.

16-07-2014, 04:17
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.14-15. 
Дүйнхорын вангийн дараах насны авшиг ба даншүг өргөх ёслол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.13.

Дүйнхорын вангийн дараах насны авшиг ба даншүг өргөх ёслол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.13.

13-07-2014, 22:37
Дүйнхорын вангийн дараах насны авшиг ба даншүг өргөх ёслол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.13. 
Дүйнхорын вангийн төгсгөлийн хэсэг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.12.

Дүйнхорын вангийн төгсгөлийн хэсэг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.12.

12-07-2014, 22:36
Дүйнхорын вангийн төгсгөлийн хэсэг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.12. 
Дүйнхорын вангийн гол номлол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.11.

Дүйнхорын вангийн гол номлол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.11.

11-07-2014, 23:35
Дүйнхорын вангийн гол номлол. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.11. 
Дүйнхорын вангийн бэлтгэл зан үйл. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.10.

Дүйнхорын вангийн бэлтгэл зан үйл. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.10.

10-07-2014, 23:33
Дүйнхорын вангийн бэлтгэл зан үйл. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.10. 
Дүйнхорын вангийн өмнөх өргөлийн бүжиг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.09.

Дүйнхорын вангийн өмнөх өргөлийн бүжиг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.09.

9-07-2014, 23:32
Дүйнхорын вангийн өмнөх өргөлийн бүжиг. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.09. 
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц