Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.08.

Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.08.

8-07-2014, 23:27
Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.08. 
Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.07.

Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.07.

7-07-2014, 23:25
Дүйнхорын вангийн удиртгал номын айлдвар. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.07. 
Дүйнхорын вангийн дөрөв дэх өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.06.

Дүйнхорын вангийн дөрөв дэх өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.06.

6-07-2014, 23:24
Дүйнхорын вангийн дөрөв дэх өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.06. 
Дүйнхорын вангийн гурав дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.05.

Дүйнхорын вангийн гурав дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.05.

5-07-2014, 22:22
Дүйнхорын вангийн гурав дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.05. 
Дүйнхорын вангийн хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.04.

Дүйнхорын вангийн хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.04.

4-07-2014, 23:21
Дүйнхорын вангийн хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.07.04. 
Дүйнхорын вангийн эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.06.03.

Дүйнхорын вангийн эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.06.03.

3-07-2014, 22:18
Дүйнхорын вангийн эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмир, Ладак. 2014.06.03. 
Ликир дахь айлдварын эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.07.01.

Ликир дахь айлдварын эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.07.01.

2-07-2014, 03:14
Ликир дахь айлдварын эхний өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.07.01. 
Ликирт морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.30.

Ликирт морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.30.

30-06-2014, 23:05
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ликирт морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.30. 
Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

29-06-2014, 23:22
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29. 
Занскар дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.25.

Занскар дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.25.

26-06-2014, 17:25
Занскар дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Энэтхэг, Ладак, Жамму Кашмер. 2014.06.25. 
Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

24-06-2014, 22:19
Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Ладак, Жамму Кашмер. 2014.06.24. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Занскарт морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.23.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Занскарт морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.23.

23-06-2014, 23:49
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Занскарт морилов. Энэтхэг, Ладак, Жамму Кашмер. 2014.06.23. 
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирэв. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.17.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирэв. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.17.

18-06-2014, 15:27
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладакт хүрэлцэн ирэв. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.17. 
Ливорно дахь айлчлал. Итали, Ливорно. 2014.06.14-15

Ливорно дахь айлчлал. Итали, Ливорно. 2014.06.14-15

16-06-2014, 09:01
Ливорно дахь айлчлал. Итали, Ливорно. 2014.06.14-15 
Италийн Помайа дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Итали, Помайа. 2014.06.13.

Италийн Помайа дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Итали, Помайа. 2014.06.13.

14-06-2014, 21:57
Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Помайа дахь айлчлалын сүүлийн өдөр. Итали, Помайа. 2014.06.13. 
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц