DataLife Engine > Top, Зургийн цомог > Гувахати дах айлчлалын хоёр дах өдөр. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02.

Гувахати дах айлчлалын хоёр дах өдөр. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02.


3-02-2014, 18:53. Разместил: Ing
Дээрхийн Гэгээнтэн Нерүгийн нэрэмжит стадионд түүнийг угтагсадтай уулзан мэндлэв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Нерүгийн нэрэмжит стадионд түүнийг угтагсадтай уулзан мэндлэв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн LBS санг үүсгэн байгуулагч нарын хөргийн өмнө цэцгийн дэлбээ өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн LBS санг үүсгэн байгуулагч нарын хөргийн өмнө цэцгийн дэлбээ өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Нерүгийн нэрэмжит стадионд яриагаа эхлэхээс өмнө гэрэлт зул өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Нерүгийн нэрэмжит стадионд яриагаа эхлэхээс өмнө гэрэлт зул өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн LBS сангийн дурсгалд зориулан "Энх тайванд хүрэх зам" сэдэвт илтгэл тавив. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн LBS сангийн дурсгалд зориулан "Энх тайванд хүрэх зам" сэдэвт илтгэл тавив. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)LBS сангийн дурсгалд зориулан айлдсан "Энх тайванд хүрэх зам" сэдэвт илтгэлийг 5,000 гаруй хүмүүс хүрэлцэн ирж сонсов. Энэтхэг, Ашам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)LBS сангийн дурсгалд зориулан айлдсан "Энх тайванд хүрэх зам" сэдэвт илтгэлийг 5,000 гаруй хүмүүс хүрэлцэн ирж сонсов. Энэтхэг, Ашам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам чуулганы төгсгөлд хэвлэл мэдээлийн төлөөлөгчдийн асуултанд хариулав. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам чуулганы төгсгөлд хэвлэл мэдээлийн төлөөлөгчдийн асуултанд хариулав. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтнийг айлдвараа дуусгаад буцаж морилох үед сүсэгтнүүд түүнийг ойроос харахын тулд зам угтан хүлээж байв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтнийг айлдвараа дуусгаад буцаж морилох үед сүсэгтнүүд түүнийг ойроос харахын тулд зам угтан хүлээж байв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалд хүрэлцэн ирэв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалд хүрэлцэн ирэв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам фестивалийг нээн зул өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам фестивалийг нээн зул өргөв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Ассамын ерөнхий сайдын өргөсөн Ассамын үндэсний хувцас болох жаапи малгай, гамоса ороолтыг зүүв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Ассамын ерөнхий сайдын өргөсөн Ассамын үндэсний хувцас болох жаапи малгай, гамоса ороолтыг зүүв. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалийн үеэр айлдвар айлдав. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалийн үеэр айлдвар айлдав. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалийн үеэр айлдвар айлдаж байгаа нь. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Төвдийн фестивалийн үеэр айлдвар айлдаж байгаа нь. Энэтхэг, Ассам, Гувахати. 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс.Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс.Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс.Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс.Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)Төвдийн хүрээлэнгийн уран бүтээлчидийн урлагийн үзүүлбэрээс. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02. Зургийг Дэнзэн Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн LBS сангийн дурсгалд зориулан "Энх тайванд хүрэх зам" сэдэвт илтгэл тавьсан бөгөөд үүний дараа Төвдийн фестивалд оролцов. Энэтхэг, Ассам, Гувахати, 2014.02.02.

Вернуться назад