Dalailama / Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.

Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.


Занскар дахь айлчлалын хоёр дахь өдөр. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2014.06.24.
24-06-2014, 22:19
Вернуться назад