Dalailama / Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Ладак луу эргэн морилов. Энэтхэг, Жамму Кашмер, Ладак. 2014.06.29.
29-06-2014, 23:22
Вернуться назад