Dalailama / Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.

Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.

Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. 2016.10.22.

Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай Ламын Милан хот дахь номын айлдварын фото сурвалжлага. Итали, Милан. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор. 2016.10.22.
30-10-2016, 17:34
Вернуться назад