Dalailama / Жигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээ

Жигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээ

Жигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээЖигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээ

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жигжид Лха Жүсүмийн авшиг хүртээлээ. Энэтхэг, Бихар, Бодьгаяа. 2018.01.19. Гэрэл зургийг Мануел Бауер.
7-02-2018, 07:30
Вернуться назад