Dalailama / Жаммугийн төв сургуульд зочлов

Жаммугийн төв сургуульд зочлов

Жаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочловЖаммугийн төв сургуульд зочлов

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Жаммугийн төв сургуульд зочлов. Энэтхэг, Жамму Кашмер. 2018.03.18. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
20-03-2018, 14:36
Вернуться назад