Dalailama / Энэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөр

Энэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөр

Энэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөрЭнэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөрЭнэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөрЭнэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөрЭнэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөрЭнэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөр

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Энэтхэгийн их сургуулиудын холбооны 92-р чуулганд оролцов - 2 дахь өдөр. Энэтхэг, УП, Сарнат. 2018.03.20. Гэрэл зургийг Лувсан Цэрин.
26-03-2018, 15:31
Вернуться назад