Dalailama / Лехийн Зуу бурханд мөргөлөө

Лехийн Зуу бурханд мөргөлөө

Лехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөөЛехийн Зуу бурханд мөргөлөө

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Лехийн Зуу бурханд мөргөлөө. Энэтхэг, ЖК, Ладак, Лех. 2018.07.04. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
7-07-2018, 08:53
Вернуться назад