Dalailama / Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нидерландын Роттердамд хүрэлцэн ирлээ

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нидерландын Роттердамд хүрэлцэн ирлээ

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Нидерланд дахь айлчлалыг зохион байгуулагч нар түүнийг угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Нидерланд дахь айлчлалыг зохион байгуулагч нар түүнийг угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа ирэх үеэр төвөд хүүхэдтэй тоглож байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа ирэх үеэр төвөд хүүхэдтэй тоглож байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хүрэлцэн ирэхэд уламжлалт заншлын дагуу угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хүрэлцэн ирэхэд уламжлалт заншлын дагуу угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хүрэлцэн ирэхэд уламжлалт заншлын дагуу угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг хүрэлцэн ирэхэд уламжлалт заншлын дагуу угтан авч байгаа нь. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зарим хүмүүстэй уулзан ярилцав. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер АдамДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зарим хүмүүстэй уулзан ярилцав. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер Адам

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Нидерландын Роттердамд хүрэлцэн ирлээ. Нидерланд, Роттердам. 2018.09.14. Гэрэл зургийг Оливер Адам.
18-09-2018, 11:09
Вернуться назад