Dalailama / Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.

Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.

Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.Номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Осака хот дахь номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2016.05.11. Япон, Осака хот.
31-05-2016, 13:33
Вернуться назад