Dalailama / Киото хотод зочилж олон нийтэд айлдвар айлдав. Япон, Киото. 2016.11.09.

Киото хотод зочилж олон нийтэд айлдвар айлдав. Япон, Киото. 2016.11.09.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Киото хотын зүг галт тэргээр хөдлөхөөр хүлээх зуур япон иргэд уулзан мэндэлж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Киото хотын зүг галт тэргээр хөдлөхөөр хүлээх зуур япон иргэд уулзан мэндэлж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд угтан авсан хүмүүстэй хөгжилдөн уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд угтан авсан хүмүүстэй хөгжилдөн уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвар эхлэхийн өмнө түүнийг хүлээн угтсан бяцхан хүүхдүүдэд талархал илэрхийлж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдвар эхлэхийн өмнө түүнийг хүлээн угтсан бяцхан хүүхдүүдэд талархал илэрхийлж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд 500 гаруй иргэдэд яриа хийлээ. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд 500 гаруй иргэдэд яриа хийлээ. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелХигаси Хонганжи сүмд цугласан хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелХигаси Хонганжи сүмд цугласан хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд яриа хийж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Хигаси Хонганжи сүмд яриа хийж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелАйлдварын үеэр хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас асуулт асуулаа. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелАйлдварын үеэр хүмүүс Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас асуулт асуулаа. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдварын дараа Хигаси Хонганжи сүмийн ахмад лам Отани Чоүжиюүний хамт. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдварын дараа Хигаси Хонганжи сүмийн ахмад лам Отани Чоүжиюүний хамт. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдварын дараа сүмд цугласан хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам айлдварын дараа сүмд цугласан хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдийн зоогийн өмнө сүмийн цэцэрлэгт хүрээлэнг сонирхож байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдийн зоогийн өмнө сүмийн цэцэрлэгт хүрээлэнг сонирхож байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдийн зоогонд хүрэлцэн ирсэн зочидтой уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ ЧоймпелДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам үдийн зоогонд хүрэлцэн ирсэн зочидтой уулзаж байгаа нь. Япон, Токио. 2016.11.09. Гэрэл зургийг Жигмэ Чоймпел

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Киото хотод зочилж олон нийтэд айлдвар айлдав. Япон, Киото. 2016.11.09.
14-11-2016, 04:46
Вернуться назад