Dalailama / Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10

Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10

Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сеифу ахлах сургуульд зочиллоо. Япон, Осака. 2016.11.10.
19-11-2016, 14:09
Вернуться назад