Dalailama / Цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа

Цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа

Цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлааЦагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагаан сарын шинийн арван тавны уламжлалт номын айлдвар айлдлаа. Энэтхэг, ХП, Дарамсала. 2018.03.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
9-03-2018, 19:22
Вернуться назад