Dalailama / Рига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөр

Рига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөр

Рига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөрРига хотод зохион байгуулагдаж буй номын айлдварын хоёр дахь өдөр

Латвийн Рига хотод зохион байгуулагдаж буй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварын хоёр дахь өдөр. 2018.06.17. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор.
2-07-2018, 03:44
Вернуться назад