Dalailama / "Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл

"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл

"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл"Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Швейдийн Малмо хотод "Амар тайван, аз жаргалтай амьдрах урлаг" сэдэвт илтгэл тавив. Швейд, Малмо. 2018.09.12. Гэрэл зургийг Малин Килстрем.
18-09-2018, 10:43
Вернуться назад