Dalailama / Швейд дэх айлчлалын хоёр дахь өдөр

Швейд дэх айлчлалын хоёр дахь өдөр

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Швейдийн Малмо хотын Төвөд иргэд болон Төвөдийг дэмжигч нартай уулзаж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Швейдийн Малмо хотын Төвөд иргэд болон Төвөдийг дэмжигч нартай уулзаж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Швейдийн Малмо хотын Төвөд иргэд болон Төвөдийг дэмжигч нарын хамт зургаа татуулав. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Швейдийн Малмо хотын Төвөд иргэд болон Төвөдийг дэмжигч нарын хамт зургаа татуулав. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселТөвөдийг дэмжигч эмэгтэй уулзалтын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Төвөдийн тухай эртний зурга үзүүлж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселТөвөдийг дэмжигч эмэгтэй уулзалтын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Төвөдийн тухай эртний зурга үзүүлж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуульд хүрэлцэн ирж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуульд хүрэлцэн ирж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуулийн оюутнуудад илтгэл тавив. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуулийн оюутнуудад илтгэл тавив. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселШвейд дэх айлчлалын хоёр дахь өдөрДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуулийн оюутнуудын асуултанд хариулж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмогийн их сургуулийн оюутнуудын асуултанд хариулж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселУулзалтын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өөрийн суусан сандал дээр гарын үсгээ зурж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселУулзалтын дараа Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам өөрийн суусан сандал дээр гарын үсгээ зурж байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уулзалтын дараа оюутнуудын хамт зургаа татуулав. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уулзалтын дараа оюутнуудын хамт зургаа татуулав. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселШвейд дэх айлчлалын хоёр дахь өдөрДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам телевизийн нэвтрүүлэгт оролцов. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам телевизийн нэвтрүүлэгт оролцов. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам сэтгүүлд ярилцлага өгч байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам сэтгүүлд ярилцлага өгч байгаа нь. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмо хотын даргатай үдийн зоог барьлаа. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми РасселДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Малмо хотын даргатай үдийн зоог барьлаа. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми Рассел

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Швейд дэх айлчлалын хоёр дахь өдөр. Швейд, Малмо. 2018.09.13. Гэрэл зургийг Жереми Рассел.
18-09-2018, 11:01
Вернуться назад