Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.

31-05-2016, 13:59  |  Хэвлэх

Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.Номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Японы Осака хот дахь номын айлдварын сүүлийн өдөр. 2016.05.13. Япон, Осака хот.
Үзсэн: 1 708
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц