Далай лам сан

10-10-2012, 10:52  |  Хэвлэх

Tөвдийн ард түмний сайн сайхны төлөө , Төвдийн өнө эртний соёл иргэншлийн өв уламжлал, соёлын хөгжил, түүнтэй гүн гүнзгий холбоотой үнэт зүйлсийг хөгжүүлэхийн төлөө ажилладаг хувь хүмүүс болон байгууллагагуудын үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс Дээрхийн Гэгээнтэн XIV Далай лам 2009 онд “Далай лам сан”-г байгуулсан билээ.
“Далай лам сан”-ын буяны олон төрлийн үйл ажиллагааны хүрээнд дараахь үйл ажиллагаанууд орно. Үүнд:
1. Зохих ёсны шаардлага хангасан оюутнуудад боловсрол олох боломж олгох,
2. Боловсролын тогтолцоогоор дамжуулан залуу үеийнхэнд хамтын хариуцлагын мэдрэмжийг төлөвшүүлэх стратеги бодлого боловсруулах,
3. Шинжлэх ухаан болон шашны хооронд өрнүүлэх үр ашигтай харилцан яриаг дэмжих,
4. Хүрээлэн буй орчныг хамгаалахад туслах,
5. Хувь хүний өсөлт хөгжил хийгээд нийгмийн илүү өргөн хүрээтэй өөрчлөлтийн арга барил хэлбэрээр Ахимса болон хүч үл хэрэглэх зарчмыг дэмжиж төлөвшүүлэх,
6. Гарал үүсэл, шашин шүтлэгээсээ болж гадуурхагдан шахагдаж буй хамтын нийгэмлэгт дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа орно.

Далай лам санг үүсгэн байгуулагч болон олон нийтийн буяны хандиваар байгуулсан болно. Сан Нью Йорк мужид бүртгэлтэй, АНУ-ын ашгийн бус, буяны байгууллага мөн. Санг үүсгэн байгуулагчийн ахалсан итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчдийн зөвлөл удирдана.
Санд өргөх хандивыг сангийн офисоор дамжуулан хийнэ:

The Dalai Lama Trust
241 East 32nd Street
New York, NY 10016
U.S.A.

Tel: 212.213.5010
Fax: 212.779.9245
Email: trust@dalailama.com
Website: www.dalailamatrust.org
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц