Өгүүлэлүүд

Стресс болон гуниг гутралаас хагацах нь

Стресс болон гуниг гутралаас хагацах нь

6-11-2012, 05:43
Хүмүүн төрөлхтөн бид уг язгууртаа дор бүрнээ амгалан жаргаланг хүсэмжилж, өчүүхэн ч гэлээ зовохыг үл хүсдэгээрээ адилхан юм. Иймээс боломж гарах бүрт би хүмүүсийн анхаарлыг хүмүүн төрөлхтөн гэдэг нэгэн гэр бүлийн гишүүний хувьд бид юугаараа ижил төсөөтэй, бидний оршихуй болон сайн сайхан бүхэн гүн гүнзгий харилцан хамааралтай гэх мэт ойлголтуудад хандуулахыг хичээдэг юм.
 
 

Сайтын үндсэн бүтэц