Хүрээлэн буй орчин

Мод суулгахын ач холбогдол түүний хамгаалалт

Мод суулгахын ач холбогдол түүний хамгаалалт

11-11-2012, 06:15
Бидний одоогийн гэр болох Энэтхэг, мөн түүнчлэн Төвдөд мод тариж ургуулахын гол утга учрыг би сануулсаар ирсэн билээ. Өнөөдөр бид үүнийг бэлэг тэмдгээ болгож мод суулгах баяраа өөрсдийн суурин газартаа тэмдэглэж байна.
 
Орчлон ертөнцийн өмнө хүлээх үүрэг ба хүрээлэн буй орчин

Орчлон ертөнцийн өмнө хүлээх үүрэг ба хүрээлэн буй орчин

11-11-2012, 06:03
Бага наснаас бурханы шашны сургаал номлолд суралцах явцдаа би хүрээлэн буй орчноо хайрлан хамгаалж хандахын ач холбогдлыг заалгасан юм. Энэрэнгүйн ёс маань зөвхөн хүн төрөлхтөнд ч биш, бүх ухамсарт бодгальд хамаатай.
 
Экологи болон хүн чанар

Экологи болон хүн чанар

10-11-2012, 07:51
Буддын сургаалийн дагуу бол байгаль орчин хийгээд бодгалийн хооронд маш ойрхон харилцан шүтэлцээ байдаг. Миний нэг найз надад хүн төрөлхтний ерөнхий зан араншин нь догшин хэрцгий гэж хэлэхэд би үүнтэй санал нийлэхгүй байгаагаа хэлсэн. Жишээ нь өөрсдөө амь гарахын тулд өрөөлийн амийг авдаг арслан, бар зэргийн амьтдад байгалаас нь хурц соёо болон сарвуу байдаг гэдгийг бид мэднэ.
 
Байгаль орчныг хамгаалах зүй зохистой арга зам

Байгаль орчныг хамгаалах зүй зохистой арга зам

10-11-2012, 06:31
Хүмүүсийн энэрэнгүй бус үйл ажиллагааны дор дэлхийн амь амьдрал хийгээд энх тайван аюулд учирч ирснийг бид мэднэ. Байгаль болон түүний баялгын сүйрэл нь дэлхийн амьд зүйлсд үл хүндэтгэлтэй, шуналтай хандсаны үр дүн юм.
 
 

Сайтын үндсэн бүтэц