Билакуппэ дэх айлчлал. Энэтхэг, Карнатака, Билакуппэ. 2013.06.05-06

8-07-2013, 10:11  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдэд морилох үедээ Төвд хөгшчүүлтэй уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдэд морилох үедээ Төвд хөгшчүүлтэй уулзав. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдийн гол дуганд морилов. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдийн гол дуганд морилов. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдэд морилсоны эхний өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Сэра хийдэд морилсоны эхний өдөр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Олон хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Сэра Жэ дацанд морилохыг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Олон хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Сэра Жэ дацанд морилохыг хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.05. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар болох газарлуу морилон байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам номын айлдвар болох газарлуу морилон байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын номын айлдварыг сонсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Сижон Лувсан Сэнгэ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 78 насны баярын үйл ажиллагааны эхэнд Дээрхийн Гэгээнтэнд гүсүн түгийн мандал өргөв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Сижон Лувсан Сэнгэ Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын 78 насны баярын үйл ажиллагааны эхэнд Дээрхийн Гэгээнтэнд гүсүн түгийн мандал өргөв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт хүрэлцэн ирсэн сүсэгтэн олонд өдрийн хоол бэлдэж байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт хүрэлцэн ирсэн сүсэгтэн олонд өдрийн хоол бэлдэж байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Лам нар хоолны тогоогоо угааж байна. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Лам нар хоолны тогоогоо угааж байна. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Хэдэн мянган хүн Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцов. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Хэдэн мянган хүн Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын төрсөн өдрийн баярт оролцов. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний төрсөн өдөрт баяр хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн Майсур хотын муслимын шашны төлөөлөгчид хүндэтгэл үзүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний төрсөн өдөрт баяр хүргэхээр хүрэлцэн ирсэн Майсур хотын муслимын шашны төлөөлөгчид хүндэтгэл үзүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний төрсөн өдрийн баярт хүрэлцэн ирсэн Карнатака мужын дэд сайдад хүндэтгэл үзүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам түүний төрсөн өдрийн баярт хүрэлцэн ирсэн Карнатака мужын дэд сайдад хүндэтгэл үзүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт турбан малгай өмссөн байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уламжлалт турбан малгай өмссөн байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Оюутнууд Дээрхийн Гэгээнтний төрсөн өдрийн баярт оролцохоор бэлдэж байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Оюутнууд Дээрхийн Гэгээнтний төрсөн өдрийн баярт оролцохоор бэлдэж байгаа нь. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Энэтхэгийн бүжигчид Дээрхийн Гэгээнтний төрсөн өдөр уламжлалт бүжиг хийв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Энэтхэгийн бүжигчид Дээрхийн Гэгээнтний төрсөн өдөр уламжлалт бүжиг хийв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цахим сүлжээгээр түүний төрсөн өдрийн баярыг тэмдэглэж буй Тайван дах сүсэгтэн олонд мэндчилгээ дэвшүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цахим сүлжээгээр түүний төрсөн өдрийн баярыг тэмдэглэж буй Тайван дах сүсэгтэн олонд мэндчилгээ дэвшүүлэв. Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам ном айлдах үеэр. Энэтхэг, Карнатака, Биллакуппэ, Сэра хийд. 2013.06.06. Зургийг Тэнзин Чойнжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Өмнөд Энэтхэг дэх Сэра хийд дэх айлчлалын 6 сарын 5-6 өдрийн фото сурвалжлага.
Үзсэн: 2 872
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц