Ганжангий Шүн дэх айлчлал. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11.

12-03-2014, 09:39  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Найчун хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Найчун хийдэд морилон ирэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд урт удаан наслахыг бэлэгдэн Бат Оршил /Даншүг/ өргөхийн өмнө тус хийдийн хамба лам Дээрхийн Гэгээнтэнд мандал өргөв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд урт удаан наслахыг бэлэгдэн Бат Оршил /Даншүг/ өргөхийн өмнө тус хийдийн хамба лам Дээрхийн Гэгээнтэнд мандал өргөв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)"Бат Оршил" өргөх үеэр Найчун чойжон буув. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)"Бат Оршил" өргөх үеэр Найчун чойжон буув. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд "Бат Оршил" өргөх үеэр Найчун чойжон цогчодийн идээг адислав. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд "Бат Оршил" өргөх үеэр Найчун чойжон цогчодийн идээг адислав. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат Оршил өргөх үеэр Цэрэн Чэднга чойжон буув. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат Оршил өргөх үеэр Цэрэн Чэднга чойжон буув. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Хийдийн гол лам Бат Оршил өргөх үеэр хурлын зан үйл үйлдэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Хийдийн гол лам Бат Оршил өргөх үеэр хурлын зан үйл үйлдэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат Оршил өргөх үеэр лам нар "сагар" бүжиг бүжив. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд Бат Оршил өргөх үеэр лам нар "сагар" бүжиг бүжив. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Бат Оршил өргөх үеэр Дээрхийн Гэгээнтний адил дүрийг бэлдэж ханд дагинас нарт өргөв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Бат Оршил өргөх үеэр Дээрхийн Гэгээнтний адил дүрийг бэлдэж ханд дагинас нарт өргөв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг цагаач Төвдийн парламентийн ордонд морилон ирэхэд уламжлалт ёсоор угтан авав. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг цагаач Төвдийн парламентийн ордонд морилон ирэхэд уламжлалт ёсоор угтан авав. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагаач Төвдийн парламентийн шинэ ордоны нээлтэнд морилов. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам цагаач Төвдийн парламентийн шинэ ордоны нээлтэнд морилов. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам урд урдийн парламентийн гишүүдийн зургийг сонирхов. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам урд урдийн парламентийн гишүүдийн зургийг сонирхов. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам парламентийн шинэ ордонд үг хэлэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам парламентийн шинэ ордонд үг хэлэв. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11. Зургийг Дэнзэнчойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Ганжангий Шүн дэх айлчлал. Энэтхэг, Дарамсала. 2014.03.11.
Үзсэн: 3 360
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц