Солт Леик дэх айлчлалын сүүлийн өдөр ба Баулдерт хүрэлцэн ирлээ. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22.

2-07-2016, 16:36  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Хожмийн үеийн гэгээнтнүүд" сүмийн элч нартай уулзав. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Том ГоүрлиДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам "Хожмийн үеийн гэгээнтнүүд" сүмийн элч нартай уулзав. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Том ГоүрлиДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Төвөдийн нийгэмлэг дээр морилон ирэхэд хүүхдүүд уламжлалт ёсоор угтан авав. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Төвөдийн нийгэмлэг дээр морилон ирэхэд хүүхдүүд уламжлалт ёсоор угтан авав. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Юта мужийн төвөдийн нийгэмлэгт үг хэлж байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Юта мужийн төвөдийн нийгэмлэгт үг хэлж байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Том ГоүрлиТөвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтний айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Том ГоүрлиДээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг морилон ирэхэд Баулдер дахь төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд угтан авч байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг морилон ирэхэд Баулдер дахь төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд угтан авч байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.22. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Солт Леик дэх айлчлалын сүүлийн өдөр ба Баулдерт хүрэлцэн ирлээ. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22.
Үзсэн: 1 292
 

Хуваарь (ойрын)

Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

Сайтын үндсэн бүтэц