Баулдер ба Индианаполист дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24.

2-07-2016, 19:19  |  Хэвлэх

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудлаас хөдлөхийн өмнө хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудлаас хөдлөхийн өмнө хүмүүстэй уулзаж байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсохоор Баулдерийн театрт орохоор дараалалд зогсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниТөвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсохоор Баулдерийн театрт орохоор дараалалд зогсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниЦугласан олон цагаан хадаг барин Дээрхийн Гэгээнтнийг угтлаа. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Цугласан олон цагаан хадаг барин Дээрхийн Гэгээнтнийг угтлаа. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадо болон Шинэ Мехико дахь төвөд иргэдтэй уулзах үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Колорадо болон Шинэ Мехико дахь төвөд иргэдтэй уулзах үеэр. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниТөвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниТөвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Цэрэн ЧойниКолорадо болон Шинэ Мехико дахь төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд, төвөдийг дэмжигч нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Колорадо болон Шинэ Мехико дахь төвөдийн нийгэмлэгийн гишүүд, төвөдийг дэмжигч нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын айлдварыг сонсож байгаа нь. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Баулдерийн онгоцны буудал дээр нислэгийн багийн гишүүдтэй зургаа татуулав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Баулдерийн онгоцны буудал дээр нислэгийн багийн гишүүдтэй зургаа татуулав. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Индиана дахь төдөийн буддын төвд морилон ирэхэд төвөд охин уламжлалт ёсоор хүндэтгэл үзүүлэн угтав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламыг Индиана дахь төдөийн буддын төвд морилон ирэхэд төвөд охин уламжлалт ёсоор хүндэтгэл үзүүлэн угтав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Индианагийн буддын төвийн шүтээнд мөргөв. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Индианагийн буддын төвийн шүтээнд мөргөв. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинИндианагийн буддын төв дэх жижиг сүмиийн гишүүдтэй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинИндианагийн буддын төв дэх жижиг сүмиийн гишүүдтэй Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвд айлдвар айлдахаар морилох зуур зарим зочидтэй ууллзав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвд айлдвар айлдахаар морилох зуур зарим зочидтэй ууллзав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвийн гишүүд болон зочидтой уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвийн гишүүд болон зочидтой уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Жерреми Рассел (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвийн гишүүд болон зочидтой уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам буддын төвийн гишүүд болон зочидтой уулзаж байгаа нь. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа эргэн ирэх үедээ түүнийг угтсан хүмүүстэй уулзав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис БергинДээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам зочид буудалдаа эргэн ирэх үедээ түүнийг угтсан хүмүүстэй уулзав. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24. Гэрэл зургийг Крис Бергин

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Баулдер дахь сүүлийн өдөр ба Индианаполист дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.24.
Үзсэн: 1 511

Холбоотой мэдээ:
 • Америкийн хотын дарга нарын чуулга уулзалтанд оролцов. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.26.
 • Индианаполис дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Индиана, Индианаполис. 2016.06.25.
 • Колорадогийн их сургууль дахь айлчлалын фото сурвалжлага. АНУ, Колорадо, Баулдер. 2016.06.23.
 • Солт Леик дэх айлчлалын сүүлийн өдөр ба Баулдерт хүрэлцэн ирлээ. АНУ, Юта, Солт Леик. 2016.06.22.
 • Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламын Миннесота дахь номын айлдвар. АНУ, Миннесота, Миннеаполис. 2016.02.21
 •  

  Хуваарь (ойрын)

  Дарамсала хот дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Дарамсала

  2018 оны 10 дугаар сарын 3-6

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Тайваны сүсэгтнүүдийн хүсэлтээр дөрвөн өдрийн турш "Төвд орохуй" номыг тайлбарлан айлдана.
  Манали дахь номын айлдвар. Энэтхэг, ХП, Манали.

  2018 оны 10 дугаар сарын 12-14

  Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам 10 дугаар сарын 12-13 өдрүүдэд Гэвш Чадхавагийн "Оюун судлахуйн долоон утга" номыг тайлбарлан айлдаж, 14-ний өглөө сүсэгтэн олонд насны авшиг хүртээнэ. Номын айлдварыг Вон Аари хийд зохион байгуулах ба номын айлдвар Бахан (Манали)-ы Химвали цэнгэлдэх хүрээлэнд явагдана.

  Сайтын үндсэн бүтэц