Гэлэн санваар хайрлах үеийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02.

5-07-2016, 04:26  |  Хэвлэх

Лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас гэлэн санваар хүртэхээр хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам хуврагууд Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас гэлэн санваар хүртэхээр хүлээн зогсож байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар сахил хүртэхийн өмнө Бурхан Багш болон сахил хайрлаж буй багш Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мөргөл үйлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар сахил хүртэхийн өмнө Бурхан Багш болон сахил хайрлаж буй багш Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламд мөргөл үйлдэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар гэлэн санваартны хувцас өмсөж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар гэлэн санваартны хувцас өмсөж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Лам нар Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Ламаас сахил хүртэж байгаа нь. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хуврагуудад гэлэн санваар хайрлаж дууссаны дараа. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам хуврагуудад гэлэн санваар хайрлаж дууссаны дараа. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Уламжлал ёсоор Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам шинээр гэлэн санваар хүртсэн хуврагуудад Бурхан Багшийн шуумал дүр хайрлав. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)Уламжлал ёсоор Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам шинээр гэлэн санваар хүртсэн хуврагуудад Бурхан Багшийн шуумал дүр хайрлав. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02. Гэрэл зургийг Тэнзин Чойжор (ДЛО)

Дээрхийн Гэгээнтэн Далай Лам Өмнөд Энэтхэгийн Брайбун хийдэд олон лам нарт гэлэн санваар хайрлах үеийн фото сурвалжлага. Энэтхэг, Карнатака муж, Мундгод, Брайбун хийд. 2016.07.02.
Үзсэн: 935
 

Сайтын үндсэн бүтэц